Likvidácia ploštíc

LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC SUCHOU PAROU A EKOLOGICKÝM DOSTREKOM.

SME NAJSTARŠIA SLOVENSKÁ DERATIZAČNÁ FIRMA 

Špecializujeme sa na likvidáciuploľtice posteľnej profesionálnymi postupmi. Náš tím tvoria odborne spôsobilí a vyškolení pracovníci pre ktorých žiadna situácia nie je neriešiteľná.

Od začiatku nášho pôsobenia kladieme mimoriadny dôraz na diskrétnosť, odbornosť a dôslednosť vykonanej práce. Naši pracovníci ovládajú moderné technologické postupy, legislatívne nariadenia a rozumejú správaniu a životným cyklom živočíšnych i rastlinných škodcov.

Vďaka  našim skúsenostiam a technickému vybaveniu dokážeme prítomnosť škodcov identifikovať a následne podniknúť účinné opatrenia k ich likvidácii.

Na zásah proti škodcom používame horúcu suchú paru, spolu s aplikáciou účinnej látky vyrábanej vo Švajčiarsku.

Naša práca je diskrétna a preto sa nemusíte obávať, že by sa o vašom probléme dozvedeli ľudia z vášho okolia.

ZELENÁ TECHNOLÓGIA

GARANCIA KVALITY

NIČENIE PLOŠTÍC PAROU

NESERIÓZNE FIRMY

Vitajte na stránkach firmy LikvidujemePlostice.sk

Spoločnosť LikvidujemePlostice.sk sa venuje dezinsekčnej, deratizačnej a dezinfekčnej činnosti. Sme členom Cechu profesionálov DDD, Sdružení pracovníkú DDD ČR, spolupracujeme s Českou a Slovenskou akadémiou vied a so Športovým klubom policajtov K-9 kde prebieha profesionálny výcvik špeciálnych psov.